Chrismamis uitnodiging kardinaal Eijk

Aan alle priesters, diakens en pastoraal werk(st)ers in het Aartsbisdom Utrecht Aan de parochiebesturen, locatieraden en pastoraatsgroepen in het Aartsbisdom Utrecht Aan de diaconaal assistenten en de catechetisch medewerkers in het Aartsbisdom Utrecht Betreft: Chrismamis Utrecht, 8 maart 2019 Broeders en zusters in Christus, Van harte nodig ik u allen...

Lees verder

Vrijwilligers gezocht

Stichting van Hagar tot Ruth is op zoekt naar nieuwe vrijwilligers! Met een team vrijwilligers geven we laagdrempelig naailes handwerkles aan buurtbewoners en nieuwkomers in Utrecht. Iedereen is welkom en ons hart gaat speciaal uit naar hen die om wat voor reden dan ook sociaal of financieel kwetsbaar zijn.

Lees verder

Vastenbrief kardinaal Eijk

‘De ongemakkelijke Waarheid’ Brief voor de Veertigdagentijd 2019 Willem Jacobus kardinaal Eijk, aartsbisschop van Utrecht Broeders en zusters in Christus Jezus onze Heer, De Veertigdagentijd die vandaag met Aswoensdag is begonnen, is een tijd van vasten en verstilling.

Lees verder

Vastenactie Irak

Irak is nog steeds een land in oorlog, formeel. Geen keuze, oorlogen die het wordt aangedaan. Toch nogal anders dan onze oorlogsherinnering 1940-1945: door de lange duur, en vooral het steeds andere gezicht van de oorlog. Sinds 1991 moest men voortdurend aanpassen aan nieuwe ellendes.

Lees verder

Zing mee in Projectkoor Passio

Zing mee op Culturele Zondag Go West! Bent u een ervaren zanger en hebt u zin in een bijzonder muzikaal evenement? Zing dan mee in Projectkoor Passio, dat samen met Soul and the Sisters op 14 april, Culturele Zondag Go West, een muzikale rondgang door de Dominicuskerk verzorgt.

Lees verder

Deze conferentie is de eerste stap

“De paus wil dat we misbruik van minderjarigen in de Kerk in gezamenlijkheid bespreken. Hij kan niet allen in de hele wereld een keer brengen. Maar hij kan wel met alle bisschoppenconferenties en met religieuze ordes en congregaties samen spreken over het grote probleem van seksueel misbruik.” Vanuit Nederland neemt...

Lees verder

Café Damiano

Café Damiano is een nieuw initiatief van de samenwerkende parochies en de Gerardus Majella. De tweede editie staat in het teken van de toekomst van de kerk. Op deze avond zal pater Nikolaas Sintobin te gast zijn om nieuwe gebedsmethoden te verkennen.

Lees verder