Openingswoord pastoor Ton Huitink

Beste medeparochianen, Van harte welkom aan u allen, welkom ook aan de leden van de Personele Unie, het nieuwe bestuur dat, tot we over kunnen gaan tot de fusie van de drie parochies, iedere parochie afzonderlijk bestuurt. We zijn vandaag bij elkaar gekomen omdat het pastoraal team haar pastorale visie...

Lees verder

Pastorale visie en werkplan

Het pastoraal team van de drie parochies heeft een pastorale visie voor de katholieke gemeenschap in de stad ontwikkeld en dat ook vertaald in een concreet werkplan. Op woensdag 14 maart is een parochieavond waar iedereen van harte welkom is om over visie en werkplan mee te praten. De avond...

Lees verder

Groep voor singles

Met het krimpen van het aantal praktiserende katholieken in Nederland heeft zich in de loop der jaren een probleem ontwikkeld: hoe komen (jonge) gelovigen aan een gelijkgestemde man/vrouw? Het zijn vaak de wat introverte types die niet van grote gezelschappen houden en daardoor minder contacten leggen. Mensen die graag eerst...

Lees verder

Sacramenten

Eerste Communie Aloysius Het Eerste Communieproject bestaat uit ongeveer tien bijeenkomsten. Samen gaan de kinderen op reis en ontdekken Jezus, waarom Hij het laatste avondmaal heeft gevierd en waarom wij dat nog steeds doen! Het project is vooral geschikt voor kinderen van groep 4 en5 van de basisschool. De voorbereiding...

Lees verder

Bericht uit Tanzania

De gemeenschap van de Jacobus in Zuilen heeft de uitbreiding van de kerk in Maisome in Tanzania. Hun gaven zijn goed terecht gekomen: ‘Namens de katholieke gemeenschap van Maisome wil ik alle mensen van de Jacobuskerk in Zuilen hartelijk bedanken voor de steun van € 355,= In Tanzaniaanse shilling is...

Lees verder

Afscheidsviering Marcusgemeente

Hoograven neemt afscheid van de protestantse Marcusgemeente. Dit gebeurt met een afscheidsdienst in de Marcuskerk op 7 januari om 10.00 uur. Vanaf 14 januari vormt de Marcuskerk samen met de Nicolaikerk een nieuwe gemeente, met op elke zondag om 10.00 uur een kerkdienst. Na afloop van de dienst is er...

Lees verder

Biografie

Het Katholiek Documentatie Centrum in Nijmegen heeft al meer dan veertig bijzondere biografieën van opmerkelijke rooms-katholieken gepubliceerd. In december 2017 is de biografie van Yosé Höhne-Sparborth aan deze eregalerij toegevoegd: ‘Ik pas niet en God ook’. Höhne Sparborth (1946) trad in 1965 bij de Arme Zusters van het Goddelijk Kind. Ze...

Lees verder