Afscheid Huitink & Westerveld

Event details

  • zondag | 3 juni 2018
  • 10:30

Op 3 juni a.s. nemen we afscheid van pastoor Ton Huitink en pastoraal werker Gerrit Jan Westerveld.

Pastoor Huitink gaat om 10.30 uur voor in de eucharistieviering in de St. Aloysiuskerk, Adr. van Ostadelaan  4 te Utrecht, samen met in onze parochies actieve assisterende pastores.

Aansluitend is er een receptie waar u gelegenheid heeft om persoonlijk afscheid te nemen van Ton Huitink en Gerrit Jan Westerveld. Het bestuur van de personele unie nodigt u van harte uit hierbij aanwezig te zijn.

Voor meer informatie kunt contact opnemen met secretariaat@katholiekutrecht.nl of (030) 254 61 47.

Doe mee in het instapkoor

In de afscheidsviering zal gezongen worden door een ‘instapkoor’. Zanglustigen uit heel Utrecht worden uitgenodigd mee te werken aan deze gezamenlijke viering van de Samenwerkende parochies Katholiek Utrecht. Het koor zal onder leiding staan van Sebastian Holz. Deelnemers aan het instapkoor krijgen vooraf de muziek toegezonden en repeteren voorafgaand aan de viering op zondagmorgen 3 juni. Zin om mee te zingen: meld u aan met een mail aan secretariaat@katholiekutrecht.nl.

Terug