Hoogfeest van St. Willibrord

Activiteits details

  • woensdag | 7 november 2018
  • 09:30
  • St. Catharinakathedraal, Lange Nieuwstraat 36.

Op woensdag 7 november om 9.30 uur in de St. Catharinakathedraal is er een plechtige eucharistieviering bij gelegenheid van het hoogfeest van St. Willibrord, de eerste bisschop van het aartsbisdom Utrecht en de patroon van de Nederlandse Kerkprovincie. Hoofdcelebrant is kardinaal W.J. Eijk en verschillende andere bisschoppen en priesters zullen concelebreren.

Die dag is ook de opening van een landelijke Impulsdag rond Roepingenpastoraat. De deelnemers aan die dag zullen na de viering naar de Nicolaikerk vertrekken. De viering zelf is voor iedereen toegankelijk.

Terug