Walk of Peace-vredesweek

De netwerkbijeenkomst van 11 april ter voorbereiding van de vredesweek 2018 bood een uitwisseling van ideeen en activiteiten die in de derde week van september plaatsvinden in de Utrechtse wijken: debatten, bezinningsbijeenkomsten, initiatieven voor ontmoeting, vieringen, creatieve uitingen. Speciale aandacht kreeg de ‘Walk of Peace’ op zondagmiddag 23 september: een...

Lees verder

Vormelingen op reis naar de Slangenburg

De jongeren die zich voorbereiden op het vormsel gaan op zaterdagmiddag 21 april een bezoek brengen aan de Willibrordusabdij (“De Slangenburg”) bij Doetinchem. Ze zullen ontvangen worden door Broeder Coert, die zich over alle gasten die aankloppen ontfermt. Hij geeft een rondleiding door het klooster en gaat in gesprek over...

Lees verder

Avondgebed Sant’Egidio

Vrijdag 20 april houdt Sant’Egidio Utrecht weer het avondgebed om 19.30 uur in de kapel van de zusters Augustinessen, hoek Waterstraat/Oudegracht. Het team nodigt van harte uit mee te bidden en ook na afloop elkaar te ontmoeten en bij te praten.

Lees verder

Netwerkbijeenkomst ‘Walk of peace-vredesweek’

Ter voorbereiding van de Walk of peace Utrecht die plaats zal vinden in de vredesweek in september 2018 is op 11 april een netwerkbijeenkomst gepland in de Omar al Farouq moskee, Winterboeidreef 2. De bijeenkomst van 11 april zijn geeft inzicht in de activiteiten die in de vredesweek plaatsvinden in...

Lees verder

Augustinus: Lang gewacht om lief te hebben

Augustinus (354-430), terug-van-nooit-weggeweest, is gebleven omdat hij schreef. Zestien eeuwen geleden stelde hij zich vragen waar we nu nog altijd mee bezig zijn: “Waar zal ik U vinden?”, “Hoe komt het toch dat mensen wat ze liefhebben steeds opnieuw vernietigen?” Ook in zijn persoonlijk leven: “Waarom faalde ik in de...

Lees verder

Ontmoetingen Moslims en Christenen

Ontmoetingen moslims en christenen: nuttig, nodig of overbodig? We lezen en bespreken fragmenten  uit het boek ‘Uit liefde voor de Islam’ van Paolo Dall’Oglio, een jezuïet die in Mar Moussa in Syrië een gemeenschap stichtte waar moslims en christenen samen de liefde voor de islam in praktijk brengen. Paolo is...

Lees verder