Het ViaFestival

Maken festivals ons gelukkig? We worden dagelijks aangespoord om geluk te zoeken, te maken of te ervaren. Tegenstrijdige adviezen maken ons gek. Kan een geluksprofessor er wel chocola van maken? Of moeten we juist veel chocola eten om resultaat te zien?

Lees verder

Chrismamis

Onze aartsbisschop, kardinaal Eijk, nodig iedereen van harte uit voor de jaarlijkse Chrismamis te Apeldoorn die dit jaar op woensdag 17 april gevierd zal worden. Wij hopen dat er vanuit uw parochies(s) een mooie delegatie aanwezig zal zijn, waaronder ook weer nieuwe en jonge mensen die door u meegenomen zullen...

Lees verder

Terugkomviering jonge dopelingen

Katholiek Utrecht nodigt van harte uit alle kinderen (en hun families) die gedoopt zijn in 2017 en 2018 voor een speciale viering op zondag 31 maart in de Nicolaas-Monicakerk (Boerhaaveplein 199) om de verbondenheid van de katholieke geloofsgemeenschap te ervaren.

Lees verder

Koningsmaal in De Paraplu Boogh

Het  gezellige  “samen eten “gaat ook door in deze winter maanden. Hierbij nodigen wij u uit voor   donderdag 21 maart 2019 Wij, medewerkers van Diversas o.l.v. Mirella en vrijwilligers van het Koningsmaal gaan op deze avond een heerlijk drie gangen menu voor u verzorgen voor slechts € 5,00 volwassenen en  € 2,50...

Lees verder

Palmpasenstokken versieren

Augustinuskerk: zaterdag 13 april van 14.00 tot 15 uur in het pastoraal centrum aan de Rozenstraat. Voor de versiering, het houten kruis, haantje en lekkers wordt gezorgd. Het liefst van tevoren aanmelden: augustinus.jongeren@gmail.com. 

Lees verder

Passie met Poëzie

Op zaterdagavond 16 maart is er weer een Zaterdagavond Anders Viering. In de veertigdagentijd staan we stil bij het lijdensverhaal. In deze meditatieve viering doen we dat door gedichten te laten klinken. Poëzie sluit aan bij de bijbel en bij ons leven.

Lees verder

Pour une femme, gregoriaanse gezangen

Pour une femme: gregoriaanse gezangen afgewisseld met teksten uit het 15de eeuwse gebedenboek van Maria van Gelre, op muziek gezet door Daan Manneke voor meerstemmig vrouwenkoor en althobo. De Nijmeegse vrouwenschola Voces Caelestes, gespecialiseerd in het zingen van gregoriaans, zingt uit het gebedenboek van Maria van Gelre.

Lees verder

Paasjubel Domplein

Bij het aanbreken van de dag verzamelen zich honderden mensen op het Domplein. Wij wachten in stilte. Dan klinkt trompetgeschal, een gedicht, een lied. Langzaam gloort het ochtendlicht en wij lezen het paasevangelie. Ontwaakt! De Heer is waarlijk opgestaan!

Lees verder

Muziekmeditatie: Naar binnen luisteren

Alle geluid, dat nog van verre sprak, Verstierf – de wind, de wolken, alles gaat Al zacht en zachter – alles wordt zo stil … Niet alleen heb je stilte nodig om echt naar muziek te luisteren, muziek heeft ook stiltes waardoor muziek meer muziek wordt.

Lees verder