Vieringen Antonius

31 maart 10.00 uur: Kersemaekers 7 april 10.00 uur: Van der Meulen 14 april 10.00 uur: Eijpe 18 april 19.00 uur: Antoniusviering, Höhne 20 en 21 april 19.00 uur: Eijpe en Kwaaitaal 10.00 uur: Höhne 28 april 10.00 uur: Versteegen 5 mei 10.00 uur: Van Wel

Lees verder