Allerzielen in Dominicus

Al sinds jaren komen we op Allerzielen met onze geloofsgemeenschap bij elkaar om onze lieve doden te gedenken. We steken lichtjes aan en noemen de namen van wie gestorven zijn, met name ook de overledenen uit onze gemeenschap van afgelopen jaar.

Lees verder

Allerzielen 2018

Tijdens de viering van Allerzielen, vrijdag 2 november, herdenken we vooral alle overledenen van het afgelopen jaar uit onze gemeenschappen. Daarnaast staan we ook stil bij de door u aangedragen intenties. U kunt deze tot voor de aanvang van de viering doorgeven.

Lees verder

Zondagavondzang Huis van Dominicus

De Zondagavondzang is een gezongen vespers met composities van de Franse Dominicaan André Gouzes. De Schola Dominicana onder leiding van Leny Beemer repeteert steeds anderhalf uur vóór de viering. Wil je mee komen zingen? Sluit dan aan bij de repetitie op zondag 21 oktober om 16.00 uur.

Lees verder

Everard Meysterdag

Dominicusklooster wordt kunstwerkplaats In het voormalige Dominicusklooster in de Utrechtse wijk Oog in Al is nog steeds een plaats van gebed en bezinning en een plaats waar wordt gewerkt en waar allerlei activiteiten worden georganiseerd. De Stichting Vrienden van de Dominicus die deze activiteiten organiseert vertaalt dit kloosterlijke ora et...

Lees verder

Serie Retraitedagen in de Dominicus

In het seizoen 2018-2019 organiseert de Dominicus vier retraitedagen waarop ruimte is voor meditatie, naar buiten gaan, bezinningsopdrachten en stilte. Het programma heeft een min of meer vaste opbouw, de concrete invulling sluit aan bij de tijd van het jaar.

Lees verder

Zondagavondzang in het Huis van Dominicus

Met composities van de Franse dominicaan André Gouzes, wordt elke laatste zondag van de maand de Zondagavondzang gehouden in de Dominicuskerk, Händelstraat, Utrecht Oog in Al. Er is een koor gevormd -de SCHOLA DOMINICANA- dat onder leiding van Leny Beemer steeds anderhalf uur vóór de viering repeteert.

Lees verder

De pelgrimerende dominicanen aan het oefenen - bron: www.dominicanen.nl

Pelgrimage van vertrouwen

Zondag 12 augustus begint de pelgrimage van jonge dominicanen vanuit Huissen naar Rotterdam. Op de site van de dominicanen in Nederland kunt u de route volgen en ook zien waar en wanneer er onderweg vieringen zijn. Na een tocht vanuit Wijk bij Duurstede doen de pelgrims ook de Dominicuskerk aan...

Lees verder

Aartsbisschop Romero heilig verklaard

Op zondag 14 oktober zal paus Franciscus in Rome niet alleen zijn voorganger Paulus VI heilig verklaren, maar ook de in 1980 in El Salvador achter een altaar doodgeschoten aartsbisschop Oscar Romero. In die tijd kwam de arme Indiaanse boerenbevolking in dit Midden-Amerikaanse land steeds meer op voor zijn rechten.

Lees verder

Zielen winnen leesgroep

De Dominicusleesgroep leest Zielen winnen, op zoek naar kerk buiten de gebaande paden van Erik Borgman. Een inspirerend boek van een gedreven theoloog die altijd op een verrassende manier naar de toekomst van leven en geloof kijkt.

Lees verder

Dominicus Leesgroep

Dinsdag 5 juni is er een bijeenkomst van de Dominicus Leesgroep bij het boek ‘Zielen winnen’ van Erik Borgman. Ze lezen voor 5 juni hoofdstuk 8, 9 en 10. Het is een open leesgroep, waarbij wie dat wil kan aansluiten.  

Lees verder