Geloven Nu: 20 februari

Iedere maand op een dinsdagavond komt om 19.45 uur een groep mensen bij elkaar in de pastorie van de Gertrudis die over hun geloof willen leren en ervaringen willen delen. Het is een inspirerende manier om mensen samen te brengen rond de Schrift en hun levens- en geloofsvragen.

Lees verder

14 februari – Aswoensdagviering

Op 14 februari is het Aswoensdag. In de Gertrudis vindt de gezamenlijke Aswoensdagviering plaats om 19.00 uur voor de geloofsgemeenschappen van de Wederkomst des Heren, de Gertrudis en de Johannes-Bernardus. Voorgangers zijn pastor H. Oostendorp en pastor H. Harmsen. Een Ad Hoc koor, samengesteld uit zangers van de 3 geloofsgemeenschappen,...

Lees verder