Schoonmaken

Voorjaarsschoonmaak

Wekelijks wordt het kerkcentrum aan de binnenkant door leden van de schoonmaakploeg schoongemaakt. Maandelijks wordt door de onderhoudsploeg de buitenkant van het gebouw en de tuinen bijgehouden en eventuele klusjes binnen verricht. Voor de jaarlijkse grote schoonmaak zijn echter meer mensen nodig. Op zaterdag 14 april as. is het zover....

Lees verder

Taizéviering

Zaterdagavond 7 april bent u weer welkom in de Johannes-Berrnarduskerk (Hoograven) voor een gebedsviering in de sfeer van Taizé. De viering begint om 18.30 uur, vanaf ongeveer 18.00 uur worden de liederen ingezongen. Oranje Nassaulaan 2

Lees verder

Byzantijns Paasproject

In de Slavisch-byzantijnse ritus vormt het mysterie van Pasen het belangrijkste feest van het jaar. Het Paasfeest wordt gevierd in een liturgie met prachtige gezangen, iconen en veel wierook. Wilt u deze Paasviering als koorzanger mee beleven? Doe dan als gastzanger mee aan het paasproject van Wladimirskaja. Op vier dinsdagavonden...

Lees verder

Oecumenische Vespers in de Veertigdagentijd

Elke woensdagavond in de Vasten (behalve in de Goede Week!) is er om 19.00 uur een oecumenische vesperviering in de Johannes-Bernardus. Voorgangers zijn ds. Hans Koops (en pastor Hans Harmsen gaan om de beurt voor in deze vieringen. Data: 21 en 28 februari;7, 14 en 21 maart. Johannes-Bernardus, Oranje Nassaulaan...

Lees verder

Gelegenheidskoor

Het Gelegenheidskoor zingt in de Johannes-Bernardus in de vieringen van zondag 14 januari, 4 februari en 4 maart om 11.00 uur. Meezingen? Om 09.45 uur begint de repetitie. Johannes-Bernardus, Oranje Nassaulaan 2.

Lees verder

Vieringen Johannes-Bernardus

14 en 15 april 18.30 uur: Rentinck – Lunettenkoor 10.30 uur: Byzantijnse ritus – Brenninkmeijer, Wladimirskaja 21 en 22 april 18.30 uur: Rentinck – Samenzang 11.00 uur: 1e Heilige Communie – Rentinck en Harmsen, GerBerJan 28 en 29 april 18.30 uur Smit osa – Lunettenkoor 11.00 uur: Surinaams/Antilliaanse viering Smit osa...

Lees verder