Vrijdagviering in de Josephkerk

Op 5 juli om 10.30 uur is de eerste vrijdagviering in de St. Josephkerk. Er wordt weer gezongen door een groep studenten. Wil je meedoen in dit koor? Elke student(e) is welkom. Je hoeft niet kerkelijk te zijn en je hoeft ook geen koorervaring te hebben.

Lees verder

Oude Marialiederen zingen

Op zaterdagmiddag 25 mei gaat Marietrees Broeren een uur lang oude Marialiederen zingen in de Josephkerk. Zingt u mee? Op het programma staan zeker de volgende liederen: ‘Gekomen is die lieve mei’, ‘Gebenedijd zijt gij’, ‘ O Sterre der zee’, ‘Daar bloeit ene lelie’, en nog veel meer.

Lees verder

Kleine viering in de Josephkerk

De kleine viering is een eenvoudige viering van bezinning, gebed en stilte, met medewerking van de gregoriaanse vrouwenschola. Dit jaar is het thema van de kleine vieringen ‘Heer leer ons bidden’: Wat is bidden eigenlijk? En hoe kun je bidden?

Lees verder

42e Carnavalskerkdienst

Op zondag 3 maart is er om 10.00 uur de traditionele Carnavalsmis in de St. Josephkerk. Tijdens deze Eucharistieviering zullen de Utrechtse carnavalsverenigingen onder leiding van Stadsprins Martijn XLII (42e) samen met zijn Hofdame Miranda en Adjudant Wim en alle Utrechters die carnaval een warm hart toedragen, in uitgedoste kleding...

Lees verder

Fatima-ochtend

Elke eerste zaterdag van de maand om 9 uur staat -zowel voor volwassen als voor kinderen- in het teken van Maria. De eerstvolgende Fatimaochtend is zaterdag 2 februari. We bidden, zingen Marialiederen en lopen in processie door de kerk naar de Mariakapel.

Lees verder

Leer ons bidden

In het jaar 2019 willen we in de kleine vieringen stil staan bij het gebed: Wat is bidden eigenlijk? En hoe kun je bidden? Vanuit verschillende tradities lezen we teksten over het gebed. De kleine viering is een eenvoudige viering van bezinning, gebed en stilte, met medewerking van de gregoriaanse...

Lees verder