Vieringen Nicolaas-Monica

6 mei 10.00 uur: Woord en gebedsviering 11.30 uur: Spaanstalige viering 13 mei 10.00 uur: Woord en gebedsviering – Went 20 mei Pinksteren 10.00 uur: Woord en gebedsviering – Koper 27 mei 10.00 uur: Woord en gebedsviering – van Kessel 3 juni 10.00 uur: Woord en gebedsviering – Stella

Lees verder