Vieringen Nicolaas-Monica

7 oktober 10.00 uur: Woord en gebedsviering, Rozema 14 oktober 10.00 uur: Woord en gebed, Rozema 11.30 uur: Spaanstalige viering 21 oktober 10.00 uur: Woord en gebedsviering, Rozema 28 oktober 10.00 uur: Woord en gebedsviering, Halverhout 11.30 uur: Spaanstalige viering 4 november 10.00 uur: Woord en gebedsviering, van Kessel

Lees verder