Geestelijke verzorging bij crises – jaarlijkse training

Wanneer Utrecht getroffen zou worden door een calamiteit waarbij het nodig zou zijn mensen op te vangen omdat zij geëvacueerd zijn of niet verder kunnen door versperring, komt de voorziening ‘Geestelijke verzorging’ in actie. De werkgroep ‘Geestelijke verzorging bij crises’ van het UPLR organiseert dit op verzoek van de gemeente...

Lees verder

Oecumenisch Pinksteren

Voor de 5e keer wordt in Overvecht een openlucht Pinksterviering gehouden met alle kerken (katholiek, Protestant, leger des Heils, Evangelisch en Surinaamse broedergemeente). Maar dit jaar niet alleen de lokale Nederlandse kerken, maar ook enkele buitenlandse kerkgemeenschappen, zoals de katholieke Polen, de Iraanse Farsi-christenen en de Eritrees Orthodoxe en Eritrees...

Lees verder

Bedevaart naar Kevelaer

Op vrijdag 11 mei as. zal een groep van ca. 60 mensen op bedevaart gaan naar Kevelaer. Ieder jaar worden verschillende activiteiten gehouden in onze gemeenschap waarbij geld kan worden gespaard. Activiteiten die niet direct onder het kerkelijk gebeuren vallen.

Lees verder

Pastorale visie en werkplan

Het pastoraal team van de drie parochies heeft een pastorale visie voor de katholieke gemeenschap in de stad ontwikkeld en dat ook vertaald in een concreet werkplan. Op woensdag 14 maart is een parochieavond waar iedereen van harte welkom is om over visie en werkplan mee te praten.

Lees verder

Vieringen Rafaël

7 juli 11.00 uur: Oostendorp 14 juli 11.00 uur: Smits 21 juli 11.00 uur: Rentinck 28 juli 11.00 uur: Smits 4 augustus 11.00 uur: Oostendorp 11 augustus 11.00 uur: Smits 15 augustus (Maria Tenhemelopneming) do 11.00 uur: Smits 18 augustus 11.00 uur: Rentinck 25 augustus 11.00 uur: Oostendorp 1 september...

Lees verder