Sint Augustinuskerk

Oudegracht 69
3511 AD Utrecht
Onze website: http://www.deaugustinus.com
E-mail: salvator@katholiekutrecht.nl

Pastoraal centrum:

Rozenstraat 1
3511 BV Utrecht

Vieringen:

Wegens restauratiewerkzaamheden is de Augustinuskerk op het moment gesloten. De kerk zal pas weer gebruikt kunnen worden nadat door deskundigen de stabiliteit van het gewelf is beoordeeld en er voor kerkgangers geen risico bestaat. Let op: het pastoraal centrum is (inclusief vergaderruimten) wél open, maar alleen toegankelijk via de Rozenstraat 1.

Alle vieringen vinden plaats op de gebruikelijke tijden, maar op andere locaties:

  • Voor de Hoogmis van zondag om 10.30 uur sluiten wij ons aan bij de viering in de St. Catharinakathedraal, Lange Nieuwstraat 36.
  • De Engelse mis vindt daar ook plaats, om 12.30.
  • De missen door de week, van maandag tot en met vrijdag, steeds om 12.30 uur, in de kapel van de zusters Augustinessen in de Waterstraat, ingang Oudegracht.
  • Het rozenkransgebed om 11.15 uur en de mis op zaterdag om 12.00 uur, in dezelfde kapel.

De St. Augustinuskerk vormt samen met de St. Catharinakathedraal de Salvatorparochie.

Deze informatie wordt nog ingevuld.

Deze informatie wordt nog ingevuld.

Deze informatie wordt nog ingevuld.

Nieuws