Sint Catharinakathedraal

Lange Nieuwstraat 36
3512 PH Utrecht
Onze website: http://www.dekathedraal.com
E-mail: salvator@katholiekutrecht.nl

Vieringen:

Woensdag om 19:00 is de Eucharistieviering.

Zaterdag om 18:30 is de Eucharistieviering.

Zondag om 10:30 is de Hoogmis en om 12:30 de English Mass.

Na de Hoogmis op zondag bent u welkom voor koffie of thee in het Bonifaciushuis, Nieuwegracht 61.

Over ons:

De Sint Catharinakathedraal is de bisschopskerk van het aartsbisdom Utrecht maar ook een levende parochiekerk in de oude binnenstad van Utrecht. Het gebouw is meer dan vijfhonderd jaar geleden gebouwd als kloosterkerk van het naastgelegen Catharijneconvent, dat thans Rijksmuseum is.

Op alle zon- en feestdagen wordt hier plechtig Eucharistie gevierd, vaak met medewerking van het Kathedrale Koor Utrecht, waarvan de unieke klank bestaat uit kinder- en mannenstemmen. Daarnaast vinden er ook pontificale vieringen plaats zoals priester- en bisschopswijdingen. De Mariakapel is open voor persoonlijk gebed van dinsdag t/m vrijdag van 10:00-17:00.

De St. Catharinakathedraal vormt samen met de St. Augustinuskerk de Salvatorparochie.

Deze informatie wordt nog ingevuld.

Deze informatie wordt nog ingevuld.

Deze informatie wordt nog ingevuld.

Nieuws

Er zijn momenteel geen berichten die aan de huidige selectie voldoen.