Sint Johannes de Doper en Sint Bernarduskerk

Oranje Nassaulaan 2
3523 VR Utrecht
E-mail: Johannes_bernardus@hotmail.com

Geloofsgemeenschap H. Johannes de Doper – H. Bernardus (van Clairvaux) voor de wijken: Hoograven (noord en zuid), Tolsteeg (inclusief Bokkenbuurt) en Lunetten (HTL).

Geschiedenis
Sinds 1941 katholieke kerk in Hoograven: - Noodkerk H. Johannes den Dooper, Detmoldstraat (1941 -1953)
- H. Johannes de Doper, Plettenburgplantsoen (1953 -1990)
- H. Bernardus (van Clairvaux), Camminghaplantsoen (1963 – 1991)
- H. Johannes de Doper - H. Bernardus, Oranje Nassaulaan (1991 – nu)
- In de wijk Lunetten is geen kerk meer gebouwd, maar werden de vieringen gehouden in de toenmalige MAVO/LEAO-school, Kampereiland 6. Dit is opgeheven toen de nieuwe kerk aan de Oranje Nassaulaan klaar was.
Tevens is men, samen met de Marcusgemeente gestart met een Oecumenisch Inloophuis aan de Zevenwouden. Dit zit nu in de Musketon.

Het Jubileumboekje met wat geschiedenis en foto’s uit deze periode, uitgegeven b.g.v. het 25-jarig bestaan van de H. Johannes de Doper – H. Bernarduskerk op 17 mei 2016, is te verkrijgen in het kerkcentrum tegen betaling van €0,50.
Er is ook een Informatiefolder van de geloofsgemeenschap te verkrijgen.

De kerk is goed toegankelijk voor rolstoelen (aparte invalide toilet).

Voor de nieuwsbrief klik hier.Over ons
De Johannes-Bernarduskerk maakt deel uit van de samenwerkende parochies Katholiek Utrecht. Het parochiebestuur van deze fusieparochie geeft leiding aan het beleid waarmee de parochie een vitale, uitnodigende geloofsgemeenschap kan zijn en vertegenwoordigt de parochie als rechtspersoon.

Receptie geopend, maandag t/m vrijdag, 10:00 – 12:00 uur.
In de vakantie van 09:00 - 10:00 uur.
Er is dan een gastvrouw aanwezig en de Mariakapel is ook open.

In de buurt zijn een redelijk wat parkeermogelijkheden en er hoeft niet betaald te worden voor het parkeren. Naast het gebouw Plettenburg (achter de kerk) is een parkeerterrein.
De bus, lijn 8,
- vanaf het Centraal station (richting Lunetten), halte Smaragdplein op ±10 minuten lopen van de kerk.
- vanuit Lunetten (richting Wilhelminapark via Centraal Station), halte Slotlaan (op de Amethistweg), op 7 minuten lopen van de kerk.
De bus, lijn 47 - (vanaf het Centraal Station richting Houten via Hoograven) halte Rijnhuizenlaan (op de W.A. Vultostraat), t.h.v. het Plettenburgplantsoen, op 2 minuten lopen van de kerk.

Informatie
De Geloofsgemeenschap heeft een informatieblad: ‘Nieuwsbrief JoB’. Dat komt tegelijkertijd uit met het parochieblad en wordt samen verspreid.
Ook kan men dit per e-mail ontvangen. Opgave bij: Ton van Schaik, e-mail: ton.vanschaik@ziggo.nl
Graag aangeven dat u het de Informatie van de Johannes de Doper - Bernardus wilt ontvangen

De Surinaams - Antilliaanse gemeenschap heeft een eigen informatieblad: ‘Maandbulletin’
Dit komt ongeveer halverwege elke maand uit.
Dit wordt alleen per e-mail verstuurd. Opgave bij Siegfried de Windt, e-mail: simhendw@live.nl
Graag aangeven dat u het Maandbulletin van de Surinaams - Antilliaanse gemeenschap wilt ontvangen.
Bestuurscommissie: Voorzitter diaken Piet van Kleinwee, secretaris Siegfried de Windt

De Byzantijnse gemeenschap heeft een eigen uitgave: ‘Kerkberichten’. Dit kunt u ook per e-mail ontvangen.
Opgave bij Peter Bär, e-mail: wladimirskajautrecht@gmail.com
Graag aangeven dat u de Kerkberichten van de Utrechtse gemeenschap Wladimirskaja wilt ontvangen.
www.byzantijnsekapelutrecht.nl

Pastoraatgroep en locatieraad
Diaken Piet van Kleinwee (PG), 030-2884675
Riet Bouwman (PG), 030-2884609
Madeleine Bogaerts (PG), 030-2817279
Harm Goris (LR), 06-21814686
Ton van Schaik (LR), 030-2899420
Hans Dirksen (adviseur LR)

Beheerder websitedeel Johannes - Bernardus: Frank Fekken, e-mail: fekken@gmail.com
ondersteuning: Madeleine Bogaerts, e-mail: madeleinebogaerts@gmail.com
Vieringen

Weekend:
- Zaterdag 18:30 uur
- Zondag 11:00 uur, 3e zondag (behalve in juli!) 10:30 uur

Rozenkransgebed in de Mariakapel 19:00 uur:
- 3e donderdag van de maandag
- mei en oktober, elke dinsdag en donderdag
- Mariafeesten die wij vieren en die niet in een weekend vallen.Viering door de week, vrijdag 10:00 uur:
- elke 1e vrijdag van de maand, Eucharistieviering
- elke 3e en eventueel 5e vrijdag van de maand: Woord- en Communieviering

Bijzondere vieringen:
- elke 1e zaterdag van de maand, 18:30 uur (behalve in augustus!) Taizéviering

- elk 3e zondag van de maand, 10:30 uur (behalve in juli!)
en daarnaast: 6 januari, 2e Paasdag, 2e Pinksterdag en 2e Kerstdag,
10:30 uur: Eucharistieviering volgens de Slavisch/Byzantijnse ritus
en op een middag om 15:00 uur Gebedsdienst met vooraf gewijde gaven

- Vieringen met de Surinaams/Antilliaanse gemeenschap 11:00 uur
elke laatste zondag van de maand (behalve in december!) en 1e Paasdag, 1e Pinksterdag, 1e Kerstdag

- Oecumenische Vespervieringen
- in de Vastentijd woensdag 19:00 uur, behalve in de Goede Week
- bij aanvang van de Advent, 1e zaterdag 18:30 uurLiturgisch Beraad:
voorzitter: Madeleine Bogaerts
secretaris: Gemma Peek
groepen:
- Koren:
. GerBerJan, dirigent: Miriam Klaassen, pianist Paul Havekes, secretaris Angelique Versteegh
zingt minimaal 1 x per maand op zondag. Repetitie elke maandag van 19:30 - 20:45 uur
. Lunettenkoor, dirigent Ben Rodermans, pianist/organist Sjef Geraerts, secretaris Gerard Braun
zingt zaterdagavond om de 14 dagen. Repetitie op de donderdagavond ervoor in de ruimte van het Inloophuis in Lunetten om 19:30 uur
. Diversity (Surinaams/Antilliaanse vieringen), dirigent Joan Rosalia, pianist Jerold Jeyaratnam
zingt elke laatste zondag, 1e Paasdag, 1e Pinksterdag en 1e Kerstdag. Repetitie op de vrijdag daaraan voorafgaand om 20:00 uur
. Gelegenheidskoor, dirigent Hendrik Vonk, begeleiding variabel
zingt op de zondag dat er geen reglier koor zingt. Repetitie op de desbetreffende zondag van 09:45 - 10:45 uur (voorafgaand aan de viering)
. Ad hoc koor Rouwdiensten, geen dirigent, begeleiding variabel

(de Byzantijnse gemeenschap heeft een eigen koor: Wladimirskaja. Dirigent Gerard van Kalken. Zij zingen zonder begeleiding)

- Cantoren:
zij zingen op zaterdagavond als er geen koor is.
coördinator Miriam Klaassen

- Kosters
coördinator Wim de Groot

- Collectantencollege:
secretaris Jan Arie van Garderen

- Lectoren:
coördinator Hennie Oomen

- Misdienaars/Acolieten:
coördinatie Brigith en Jennifer Boedhoe, e-mailadres: mijobe@gmail.com

- Verzorging liturgie en zang:
. Surinaams - Antilliaanse vieringen, eigen groep
. GerBerJan, mensen uit het koor
. Gezinsvieringen, dirigente M. Klaassen en pastor Hans Harmsen
. Byzantijnse vieringen, eigen groep
. Taizévieringen, eigen groep
. Overige vieringen: Liedgroep o.l.v. pastor Hans Harmsen, secretaris Thea van Oostrum

- Typen Liturgieboekjes:
. GerBerJan: leden GerBerJan
. Gezinsvieringen: Madeleine Bogaerts
. Surinaams/Antilliaanse vieringen: Hensley Rosalia
. Lezingen Byzantijnse vieringen: Henk Kanters
. Taizéviering: eigen groep
. Overige vieringen: Thea van Oostrum

- Rozenkransgebed
coördinator Piet van Kleinwee

- Goede Vrijdag, Kruiswegviering
vaste groep met pastor Hans Harmsen

- Drukken van Liturgieboekjes, lezingen, informatie, Nieuwsbrief JoB, enz.:
coördinator Ton van Schaik

- Kerkversiering:
coördinator Gré Oomen
- Geloven Nu
Een gespreksgroep voor mensen tussen de 30 en de 60 jaar. Ze komen elke 3e dinsdagavond van de maand bijeen van 20:00 - 22:00 uur, van september t/m juni.
De groep wordt begeleid door pastor P. Rentinck
Informatie en opgave bij José Krul, tel.nr: 06-28577097, e-mailadres: gjmkrul@yahoo.co.uk

- Geloven Nu 60+
Een gespreksgroep voor mensen vanaf 60 jaar. Ze komen elke 2e vrijdagmiddag van de maand bijeen van 14:00 - 16:00 uur, van september t/m juni.
De groep wordt begeleid door Theo van Loon.
Informatie en opgave bij Madeleine Bogaerts, e-mailadres: madeleinebogaerts@gmail.com

- 1e Communie
Een vaste groep begeleidt en bereidt de aanstaande 1e Communicanten voor.
De uitnodiging gaat naar kinderen die bekend zijn en naar de groepen 4 en 5 van de drie scholen. Uiteraard kunnen ook oudere kinderen deelnemen.
Ongeveer 10 zondagochtenden komen ze bijeen. Ze beginnen eerst met hun project en komen vervolgens in de viering vanaf de Voorbede meevieren.
Vanaf eind januari tot de datum van de 1e Communie (altijd op een zondag ergens ná Pasen).

- Vormsel
Dit is een gezamenlijke parochiële voorbereiding. De kinderen die er voor in aanmerking komen en bekend zijn, worden persoonlijk hiervoor uitgenodigd. Leeftijd rond groep 8 van de basisschool. Uiteraard kunnen anderen ook aanschuiven.
Opgave bij het centraal secretariaat. De voorbereiding vindt op diverse plaatsen in de parochie plaats.

- Doop
De voorbereiding hiervoor wordt centraal geregeld. Locatie: A. van Ostadelaan 4, 3583 AJ Utrecht
Van 20.00-21.30 uur. Aanmelding via secretariaat@katholiekutrecht.nl. De Doop kan wel plaatsvinden in de kerk die gewenst wordt.

Data komend parochiejaar:
Maandag 10 en maandag 24 september 2018 (pastoor H. Boogers)
Maandag 5 en maandag 19 november 2018 Engelstalig (pastor K. Smits)
Maandag 11 en maandag 25 februari 2019 (Diaken L. Janssen)
Maandag 15 en maandag 29 april 2019 Engelstalig (pastor G. Martens)
Maandag 3 en maandag 17 juni 2019 (pastoor H. Boogers)

- Huwelijk
De voorbereiding hiervoor wordt centraal geregeld. Locatie: A. van Ostadelaan 4, 3583 AJ Utrecht
Van 20.00-21.30 uur. Aanmelding via secretariaat@katholiekutrecht.nl. Het huwelijk kan wel plaatsvinden in de kerk die gewenst wordt.

Data komend parochiejaar:
Maandag 1 en maandag 15 oktober 2018 (pastoor H. Boogers)
Maandag 11 en maandag 25 maart 2019 (pastor G. Martens)
Maandag 3 en maandag 17 juni 2019 (pastor K. Smits)
DIACONIE contact via het Kerkcentrum

-Witte Donderdagpakketten (inzamelen en bezorgen regelen)
- coördinator Anja Conraads, e-mailadres: anja.conraads@hotmail.com

- Kerstpakketten (organiseren en bezorgen regelen)
coördinator Anja Conraads, e-mailadres: anja.conraads@hotmail.com

VOOR ZIEKEN EN OUDEREN
- Bezoekgroep en Communie thuis
coördinator Riet Bouwman

- Verjaardagskaarten voor ouderen
coördinator Thea van Oostrum

- Ziekenzalving zowel op zaterdagavond 18:30 uur als zondagochtend 11:00 uur, meestal het tweede weekend in september en de Allerzielenviering 2 november ’s avonds om 19:00 uur vaste groep met pastor Hans Harmsen, Riet Bouwman, Angelique Versteegh

- Kruisjes overledenen
coördinator Ton van Schaik

- Kerststukjes (organiseren en bezorgen regelen)
coördinator Anja Conraads, e-mailadres: anja.conraads@hotmail.com

- MOV en uitwerking Collecteschema:
Missie Ontwikkeling en Vrede. Het hele jaar door wordt gezorgd voor informatie, folders, posters over de diverse projecten waarvoor in het weekend gecollecteerd wordt. Coördinator: Gretty Fokker

- Oud papierinzameling
Elke 2e zaterdag van de maand staat er een Oud Papier Container op de Parkeerplaats achter de Musketon in Lunetten. De bak is open van 800 - 18:00 uur. Van 10:00 - 14:00 uur staan er vrijwilligers bij om het papier en karton aan te pakken coördinator Madeleine Bogaerts

- Voedselbank
Sinds augustus 2012 staat er in de hal van het kerkcentrum een winkelwagentje waarin houdbaar voedsel en andere huishoudelijk benodigdheden verzameld worden. Ook hangt er een busje voor een financiële bijdrage, waarvan de mensen van de Voedselbank in magere tijden het benodigde kunnen kopen en ook vers voedsel op zijn tijd. De Voedselbank participeert in het Inloophuis in Lunetten. Dinsdag is de uitgifte dag. Coördinator Madeleine Bogaerts

INLOOPHUIS HET KNOOPPUNT
‘de huiskamer van Lunetten’.
www.lunetten.nl/knooppunt
Het is een trefpunt voor buurtbewoners voor koffie, gezelligheid en bezinning.
Het vrijwilligersproject wordt ondersteund door de R.K. en protestantse kerken in de buurt (die zo een bijdrage willen leveren aan het sociale leven in Lunetten) en werkt samen met Vooruit. Van de gemeente mogen ze gebruik maken van een ruimte in buurtcentrum de Musketon. U bent van harte welkom. De ingang is aan de achterzijde, waar ook het parkeerterrein is. Tijdens inlooptijden kunt u spullen kwijt in, of meenemen uit de ‘Weggeefkast’.
Open inloop:
dinsdag 09:30 - 11:30 uur; Woensdag, Donderdag en Vrijdag 10:00 - 12:00 uur.
Bijzondere activiteiten:
dinsdag 13:30 - 15:00 uur Pluspunt Voedselbank
donderdag 14:00 - 16:00 uur Leeskring (1 x per maand)
vrijdag 19:30 - 21:30 uur ‘Even bijpraten’
zaterdag 11:00 - 14:00 uur Ruilwinkel met een kopje koffie

- Inloophuis
voorzitter pastor Hans Harmsen
contactpersoon vanuit onze geloofsgemeenschap Richard Arvelo
Zaalgebruik
Coördinator gebruik van de ruimten van onze kerklocatie:
Adriaan van Oostrum, tel.nr. 030 – 288 20 12 / 06 - 402 161 08, e-mailadres: theaenadriaan@ziggo.nl

De Kerkzaal (200 personen), de Mariakapel (20 personen), 3 zalen (ruimtes voor 10 - 50 personen) zijn beschikbaar per uur, per dagdeel of per dag. Voor concerten, vieringen, vergaderingen en andere bijeenkomsten.
Voor koffie en thee kan tegen betaling ook gezorgd worden. Alles in overleg.

JEUGD en JONGEREN

- coördinator Joosje Eelkema, tel.nr.: 06 - 200 092 36

- groepen:
. Misdienaars, coördinatie Brigith en Jennifer Boedhoe, e-mailadres: mijobe@gmail.com
. 1e Communie werkgroep, coördinatie Hanneke Wallenburg (contact via het Kerkcentrum)
. Vormsel, coördinatie voor JoB JoB Cosette Karsmakers
. Contact met de 3 basisscholen: Irja van der Lee en Roos Joghi
- De St. Jan de Doperschool viert zowel Kerstmis als Pasen, in de week vóór de betreffende feestdag, met een pastor (G. Martens) in onze kerk.
- Groep 4 van Basisschool De Spits krijgt elke jaar een rondleiding en uitleg in de kerk door pastor H. Harmsen.
. voorbereiding Gezinsvieringen: pastor Hans Harmsen en dirigent Miriam Klaassen
. Palmzondag, (kindernevendienst) palmpaasstokken maken. Ze doen dit voor ouderen en zieken in de kerk en eigen omgeving. Coördinator: Marja Kuijpers
Oecumenische activiteiten

voorheen met de Marcus gemeenschap, nu met de Marcus - Nicolaïgemeenschap
- elk jaar in januari een gezamenlijke viering bij ons of bij hen i.v.m. de Internationale Gebedsweek
- ze worden uitgenodigd voor de Aswoensdagviering
- In de Veertigdagentijd elke woensdagavond (behalve in de Goede Week) om 19:00 uur een Vesper
- samen bloemen leggen op 4 mei bij de vrijheidsboom aan de Julianaweg
- een gezamenlijke Vesper in september i.v.m. de Vredesweek
- een gezamenlijk viering bij aanvang van de Advent.
Gastvrouwen
Dagelijks aanwezig tijdens de openingstijden van het Kerkcentrum in de receptie
coördinator Thea van Oostrum

Koffiegroep
Verzorging koffie, thee en limonade na vieringen en bij bijeenkomsten
coördinator Thea van Oostrum

Redactie informatie voor parochieblad en JoB-informatie
Madeleine Bogaerts en Ton van Schaik

Bezorgen parochieblad en Informatieblad
coördinator Ton van Schaik

Onderhoud van kerkgebouw en buitenruimte/tuin
Als vaste ochtend, elke 1e woensdag van de maand vanaf 09:00 uur en verder indien nodig
coördinator Anton Kruft

Kerkbalans
door groep o.l.v. budgetbeheerder en bezorgen
coördinator Hermien van Gelder

VNB Lourdesreizen
contactpersoon Harm Goris, e-mailadres: harmgoris@gmail.com

Schoonmaakploeg
coördinator Hermien van Gelder

Vrouwencontact
Komt ongeveer 10 x per jaar op woensdagmiddag bij elkaar in het kerkcentrum. 1 x per kwartaal is er een uitje. Contributie €25,-- per jaar
secretaris Joke Klabber, e-mailadres: J.Klabbers@simpc.nl, tel.nr. 030 - 878 5090
penningmeester Thea van Oostrum

Voor werkgroepen liturgie en diaconie zie tabje bovenaan

Nieuws