Sint Josephkerk

Draaiweg 44
3515 EM Utrecht
Onze website: http://www.draaiwegkerk.nl/
E-mail: pastoorutrecht@gmail.com

Vieringen:

Sinds 13 maart zijn er geen zondagse eucharistievieringen meer in de St. Josephkerk. Wel zijn er kleinere vieringen op de woensdagmorgen (gebedsviering om 9.30 uur) en op de eerste en tweede vrijdag van de maand. De viering op de eerste vrijdag van de maand is een eucharistieviering om 9.00 uur. De viering op de tweede vrijdag van de maand wordt de kleine viering genoemd. Bij deze laatste viering zingt de gregoriaanse vrouwenschola deze viering is om 16 uur. In mei en oktober wordt op woensdag de Rozenkrans gebeden tijd 9.30 uur. Iedere 1ste zaterdag van de maand is er een Eucharistie viering om 9 uur gewijd aan Fatima. Huwelijken en uitvaarten zijn mogelijk in de St. Josephkerk. Dopen, eerste communie en vormsel vinden plaats in Ludgerusverband.
Informatie via het secretariaat: secretariaat@katholiekutrecht.nl

Over ons:

De St.-Josephkerk is gelegen aan de noodwestkant van de stad Utrecht, aan de rand van het centrum, op de hoek van de Draaiweg en de Grave van Solmsstraat. Met ingang van 1 januari 2011 is de St.-Josephparochie per bisschoppelijk decreet opgegaan in de nieuwe St.-Ludgerusparochie. Deze omvat het stadsdeel Utrecht Noord-West en is een samenvoeging van de oude parochies St.-Antonius van Padua / Onze Lieve Vrouw van Goede Raad, St.-Dominicus, St.-Rafael, St.-Jacobus / St.-Ludgerus en Salvator, St.-Joseph en H. Nicolaas / H. Monica. Deze fusie is een uitvloeisel van de pastorale en bestuurlijke samenwerking tussen de oude parochies in de voorbije jaren. De pastoor van de St.-Ludgerusparochie is A. Huitink.

Helaas is het bezoeken van de Josephkerk in de zomermaanden gestopt. Bij gebrek aan vrijwilligers.
Dus als u zich aanmeldt als vrijwilliger voor de zaterdagen van 15 – 16 uur kunnen wij de openstelling hervatten. Wel is er een mogelijkheid voor groepen zich aan te melden bij:
c.j.de.greef@ziggo.nl  in overleg met hem is dan op de zaterdag een mogelijkheid tot bezichtiging. Hij is een deskundige gids en kan u veel vertellen over onze prachtige kerk.

Verhuur van de kerk via de mail: rajvandijk@kpnmail.nl  Spoedgevallen en informatie Josephkerk:
f.vd.horst@hccnet.nl of telefoon 030-2716293

Deze informatie wordt nog ingevuld.

Deze informatie wordt nog ingevuld.

Deze informatie wordt nog ingevuld.

Nieuws