Tarievenlijst

Tarief zonder kerkbijdrage Tarief met kerkbijdrage
Trouwerij 500 450
Bloemen op het altaar 25 25
Uitvaart vanuit de kerk 500 450
Uitvaart vanuit rouwcentrum 250 250
Huur kleinere zaal per dagdeel*) **) 75 75
Huur kerk per dagdeel*) **) 175 175
Huur kerk per dagdeel met vleugel*) **) 185 185
Doop 100 50
eerste communie 100 50
Vormsel 100 50
Misintenties vrij te bepalen vrij te bepalen

 

*) koffie en thee inclusief, excessief gebruik zal echter worden doorbelast.
**) serviesgoed dient te worden meegebracht of gehuurd

N.B.
Vanwege het feit dat facturatie altijd op basis van het hoogste tarief plaatsvindt, wordt de betreffende parochianen verzocht de korting actief terug te vorderen bij de penningmeester.