Introductie

De St.-Josephkerk is gelegen aan de noodwestkant van de stad Utrecht, aan de rand van het centrum, op de hoek van de Draaiweg en de Grave van Solmsstraat. Met ingang van 1 januari 2011 is de St.-Josephparochie per bisschoppelijk decreet opgegaan in de nieuwe St.-Ludgerusparochie die onderdeel uitmaakt van een fusieparochie met de Martinus- en Salvatorparochie en die uiteindelijk de hele stad Utrecht moet omvatten. De pastoor van de huidige fusieparochie is H. Boogers.

Helaas is het bezoeken van de Josephkerk in de zomermaanden gestopt. Bij gebrek aan vrijwilligers. Dus als u zich aanmeldt als vrijwilliger voor de zaterdagen van 15 – 16 uur kunnen wij de openstelling hervatten. Wel is er een mogelijkheid voor groepen zich aan te melden bij: c.j.de.greef@ziggo.nl  in overleg met hem is dan op de zaterdag een mogelijkheid tot bezichtiging. Hij is een deskundige gids en kan u veel vertellen over onze prachtige kerk.

Overzicht van activiteiten

Sinds 13 maart zijn er geen zondagse eucharistievieringen meer in de St. Josephkerk. Wel zijn er kleinere vieringen op de woensdagmorgen (gebedsviering om 9.30 uur) en op de eerste en tweede vrijdag van de maand. De viering op de eerste vrijdag van de maand is een eucharistieviering om 10.30 uur. De viering op de tweede vrijdag van de maand wordt de kleine viering genoemd. Bij deze laatste viering zingt de gregoriaanse vrouwenschola deze viering is om 16 uur. In mei en oktober wordt op woensdag de Rozenkrans gebeden tijd 9.30 uur. Iedere 1ste zaterdag van de maand is er een Eucharistie viering om 9 uur gewijd aan Fatima. Huwelijken en uitvaarten zijn mogelijk in de St. Josephkerk. Dopen, eerste communie en vormsel vinden plaats in parochieverband. Informatie via het secretariaat: secretariaat@katholiekutrecht.nlContact
Draaiweg 44
3515 EM
Utrecht

Vieringen

Op zondag 13 maart 2016 hebben wij als Josephgemeenschap onze laatste zondagse eucharistieviering gevierd. Voor de zondagse eucharistievieringen verwijzen wij u graag naar ons eucharistisch centrum, de Rafaelkerk aan de Lichtenbergdreef 4 in Utrecht. Tot 1 juli zijn er ook zondagsvieringen in de overige kerken van de Ludgerusparochie en elders in de stad. De St. Josephkerk is niet aan de eredienst onttrokken. Door de week zijn er in onze kerk regelmatig vieringen waarin de gemeenschap samenkomt om te bidden, te zingen en te vieren (zie agenda). Ook huwelijken en uitvaarten zijn in onze kerk mogelijk. U kunt daarvoor contact opnemen met onze koster dhr. F. van der Horst (030 2716293 / f.vd.horst@hccnet.nl).

Elke eerste vrijdagmorgen van de maand is om 10.30 uur een eucharistieviering.

In de maanden mei en oktober wordt op woensdag met een lekenvoorganger de rozenkrans en litanie van Maria gebeden, afgewisseld met gezongen Marialiederen.

Kleine viering

Vanaf januari is er iedere tweede vrijdag in de Josephkerk om 16.00 uur een kleine viering. Het is een eenvoudige viering van bezinning, gebed en stilte met medewerking van de gregoriaanse vrouwenschola o.l.v. Marietrees Broeren. Dit jaar lezen we steeds een tekst uit de encycliek, Laudato si, van Paus Franciscus. Deze encycliek gaat over de zorg voor het gemeenschappelijk huis. Hierin nodigt de Paus ons uit om vanuit christelijk perspectief na te denken over onze zorg en verantwoordelijkheid voor het milieu, wat voor hem onlosmakelijk verbonden is met onze zorg voor de armen. U bent van harte welkom in deze kleine viering.

Bijbelstudie

Elke woensdagmorgen is er om 9.30 uur een korte gebedsviering. Parochianen lezen samen uit de Bijbel een aansprekende tekst, vertellen elkaar wat zij daaruit putten, mediteren en bidden. Een aantal malen is aansluitend een Bijbelleesgroep.

Alle diaconale activiteiten van de gemeenschap Sint Joseph worden in samenwerking met de parochie gedaan.

Gebruik van de kerk en/of parochieruimte

Het kerkgebouw, de sacristie en de parochieruimte zijn beschikbaar voor bijzondere vieringen, concerten, lezingen, repetities etc. De kerkruimte is groot. In het middenschip zijn vierhonderd zitplaatsen, terwijl in de beide zijbeuken nog plaats is voor ongeveer tweehonderd personen.

Contactpersonen:

Dhr. R.A.J. van Dijk, Looydijk 140, 3731 VB De Bilt, tel: 0313-437948; e-mail: rajvandijk@planet.nl

Bij geen gehoor kunt U een boodschap inspreken. Wilt U daarbij duidelijk Uw naam en het telefoonnummer vermelden waarop U bereikbaar bent? U wordt dan zo spoedig mogelijk teruggebeld.

Beheer Josephkerk:

Dick v.d.Horst, telefoon: 030-2716293,  email: f.vd.horst@hccnet.nl

More

Nieuws geloofsgemeenschappen

 • Kennismaking pastoor Boogers

  woensdag 22 augustus om 9:30 uur gaan we kennis maken met pastoor H. Boogers. Eerst de wekelijkse gebeds viering. Daarna onder het genot van een...

 • Data huwelijks- en doopvoorbereiding

  Doop: Maandag 10 en maandag 24 september 2018 (pastoor H. Boogers) Maandag 5 en maandag 19 november 2018 Engelstalig (pastor K. Smits) Maandag 11 en...

 • Pastoor Boogers maakt contact met mensen

  Dinsdagavond 10 juli maakten ongeveer 25 parochianen van de Aloysius en Gertrudis geloofsgemeenschappen kennis met pastoor Boogers. In het zomernummer 2018 van Tussentijds magazine vindt...

 • Vaderdagviering

  Op 17 juni jl. vierde de Jacobusgemeenschap Vaderdag met als thema: De boom die gaf en gelukkig was! Net zoals alle vaders, maar zeker onze Grote...

 • Barbecue als afsluiting 50 jaar kerk

  Op zondag 3 juni hebben we het jaar waarin het 50 jaar bestaan van de Rafael vieren, afgesloten met een BBQ. De foto’s van deze...

 • Joop van Maarseveen 40 jaar misdienaar

  Maandag 30 juli 2018 is het 40 jaar geleden dat Joop van Maarseveen begon als misdienaar in de toenmalige Pauluskerk. Van harte gefeliciteerd met dit...

 • Vormelingen naar Fort van de Democratie

  Zondagmiddag 10 juni zijn we als onderdeel van het vormselproject van Katholiek Utrecht met zeven kinderen en drie volwassenen op onderzoek uitgegaan in het Fort...

 • Bedevaart Kevelear Rafaël gemeenschap

  Zondag 30 juli 1967 werd onze kerk als Heilige Geestkerk ingewijd door kardinaal Alfrink, onder het oog van bouwpastoor Van Schadewijk, die tot 1996 de...

 • Pelgrimage van jonge dominicanen doet Utrecht aan

  Zes jonge Dominicanen (novicen) gaan verhuizen van Huissen naar Rotterdam om daar een nieuwe communiteit te vormen.  Ze gaan te voet naar Rotterdam in een...

 • Gelauwerde bisschop bezoekt Utrecht

  Op 22 mei bracht bisschop Paride Taban een bezoek aan de Dominicusschool. Taban, emeritus-bisschop van het diocees van Torit (Zuid-Sudan), is in Nederland om de...

Terug