Hartelijk welkom op deze website!

Sinds 20 november 2017 vallen de drie Utrechtse stadsparochies onder hetzelfde bestuur. Deze bestuurlijke constructie wordt een Personele Unie genoemd. De drie parochies blijven voorlopig bestaan. De verwachting is dat over enige tijd de fusie van deze parochies een feit zal zijn.

Deze website katholiekutrecht.nl zal tot de uiteindelijke fusie fungeren als tussentijdse website die vanuit de Personele Unie over alle betrokken parochies zal communiceren. Na de daadwerkelijke fusie zal deze weer vervangen worden door een website die de nieuw gevormde parochie met bijpassende naam en vormgeving zal representeren.