De parochie draait financieel op de bijdragen van parochianen en op de opbrengst van het vermogen. Uw bijdrage is van harte welkom.

U kunt u hier aanmelden voor de jaarlijkse actie kerkbalans via dit formulier. Deze actie wordt door alle kerken gezamenlijk gehouden in de maand januari.

Als u een gift voor tenminste vijf jaar vastlegt, kunt u de hele gift van uw inkomstenbelasting aftrekken. Informatie daarvoor kunt u opvragen bij het parochiesecretariaat.

Uiteraard zijn ook losse giften van harte welkom. Eénmalige donaties kunt u overmaken op IBAN.

Denkt u ook eens aan de mogelijkheid om de parochie in uw testament te vermelden, zodat de parochie ook in de toekomst haar werk kan blijven doen.