Door samen te bidden zijn we samen kerk. Met gebedsintenties bidden we als een gemeenschap. Bijvoorbeeld voor een overledene, een roeping, gezondheid, studie en werk. Het kan ook een intentie zijn voor anderen: voor kinderen, voor een vriend in moeilijkheden, voor een zieke, voor verloofden, voor de Paus, voor de eenheid onder de christenen, voor Nederland, voor vrede in de familie of voor de vrede in het Midden-Oosten. Uit discretie hoeft u niet altijd te zeggen wat de intentie is en volstaat het om te bidden “voor een speciale intentie”.

Via onderstaande mail-adressen kunt u een misintentie aanvragen bij de geloofsgemeenschap van uw keuze. Het is gebruikelijk dat hier een kleine stipendium voor wordt gevraagd.

Aloysius
secretariaat@parochieutrechtoost.nl

Antonius
antoniusvanpadua@hotmail.com

Catharina
salvatorberaad@katholiekutrecht.nl

Dominicus
secretariaat@dominicuskerkutrecht.nl

Johannes-Bernardus
johannesbernardus@katholiekutrecht.nl

Nicolaas-Monica
rk.kerkcentrum@nicmonpar.nl

Paulus
paulus@katholiekutrecht.nl

Rafael
rafael@katholiekutrecht.nl

Wederkomst des Heren
wederkomstdesheren@katholiekutrecht.nl

Heeft u overige vragen over misintenties? Dan kunt u contact opnemen met het centraal secretariaat via secretariaat@katholiekutrecht.nl