Vrijwilligers vormen de ruggengraat van de parochie. Zij zorgen, onder leiding van het pastoraal team en het parochiebestuur, dat alle activiteiten worden voorbereid en gerealiseerd. Zij zingen in koren, zij bereiden vieringen voor, zij verzorgen de diaconie in de wijk of in de stad, zij organiseren cursussen en bijeenkomsten ter verdieping van het geloof.

In de parochie zijn ruim 1100 vrijwilligers actief, U bevindt zich dus in goed en breed gezelschap. Als u in een specifieke geloofsgemeenschap als vrijwilliger/ster aan de slag wilt, kijk dan via dit overzicht wie in uw geloofsgemeenschap daarover informatie kan geven.

Wilt u zich oriënteren op mogelijkheden om als vrijwilliger aan de slag te gaan, neem dan contact op met het parochiesecretariaat voor verdere informatie.

Op dit moment zijn wij op zoek naar nieuwe vrijwilligers in de volgende functies: