Reacties zijn uitgeschakeld voor dit bericht

Vieringen Johannes-Bernardus

3 en 4 augustus
18.30 uur: Oostendorp, samenzang
11.00 uur: Rentinck, samenzang

10 en 11 augustus
18.30 uur: Smit osa, smaenzang
11.00 uur: Smit osa, smaenzang

15 augustus (Maria Tenhemelopneming)
do 19.00 uur: Rozenkransgebed

17 en 18 augustus
18.30 uur: Harmsen, samenzang
10.30 uur: Byzantijnse ritus, Brenninkmeijer, Wladimirskaja

24 en 25 augustus
18.30 uur: Smits, samnezang
11.00 uur: Smits en van Kleinwee, Surinaams-Antilliaanse viering, Diversity

31 augustus en 1 september
18.30 uur: Smits, Lunettenkoor
11.00 uur: Harmsen, gelegenheidskoor

Reacties zijn gesloten.

Terug